Osobní asistence (OA)

obrázek oa černo

Naším posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám, které

potřebují pomoc druhého člověka při zajišťování svých základních

potřeb, aby mohly zůstat ve svých domácnostech a žít dosavadním

způsobem, pokud jejich rodina a jiné zdroje z okolí na to nestačí.

 

 

Osobní asistence ČCE-Diakonie - střediska Světlo ve Vrchlabí je vhodná pro osoby:

 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením
 • se zdravotním postižením (např. neurotické poruchy)
 • s jiným zdravotním postižením (např. chronické, civilizační choroby, demence)

 

Místo poskytování služby

Provozní doba služby

 • OA se poskytuje v době od 7 do 20 hodin včetně víkendu a svátků

 

Osobní asistence je podle zákona o sociálních službách hrazená klientem – viz Ceník

Poskytované základní činnosti   - viz Garantovaná nabídka (připravuje se)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cíle služby OA Vrchlabí

 1. Umožňovat našim klientům žít doma ve svém prostředí.
 2. Poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni.

 

Naše zásady při poskytování OA

 1. Způsob pomoci zachovává lidskou důstojnost klientů.
 2. Způsob pomoci a podpory respektuje schopnosti a zvyklosti klientů.
 3. Klienti jsou podporováni v samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.
 4. Služba poskytuje profesionalitu s lidskou tváří.

kytičky OA

 

Jak o službu požádat? Viz Vnitřní pravidla – oddíl 2

Jaká jsou pravidla pro poskytování služby? Viz Vnitřní pravidla – oddíl 3

Jak podat stížnost nebo připomínky na kvalitu služby? Viz Vnitřní pravidla – oddíl 4

 

Partneři a dárci :

 

 

 

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ  |  TOURWAY s.r.o. 

 

 

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha