Sociální pracovník/ce (v sociálně aktivizační službách)

Sociální pracovník/ce

v sociálně aktivizačních službách v Jilemnici a ve Vrchlabí. Jedná se o práci v rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

 

Informace k pozici sociálního pracovníka:

- Úvazek HPP

- Místo výkonu práce : obec s rozšířenou působností Jilemnice, obec s rozšířenou působností Vrchlabí

- Aktivní řidič/ka

- 2 roky praxe na pozici sociálního pracovníka

- Nástup možný duben  - červen 2016

- Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. :

   a)    vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,

   b)    vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

  c)    absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b),

  d)    absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31.prosince 1998.

 

 

Výběrové řízení je možné zrušit, či nevybrat žádného kandidáta.

 

Životopis včetně motivačního dopisu a kopii dokumentu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte na : liptakova.svetlo@diakonie.cz

 

 

Místo:Jilemnice, Vrchlabí
Typ vztahu:Plný úvazek
Nástup:1. dubna
Výběrové řízení:Ano
Kontaktní osoba:Hana Liptáková

Partneři a dárci :

 Květa a Petr BÍMOVI  |  Ing. Jiří KLETVÍK  |  Anna HÁJKOVÁ  |  Dana NÉMETHOVÁ a Jarmila SRNSKÁ

 

 

NAZEV WEBU