Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici vstoupila do evropského projektu

V Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí se neustále snažíme naše služby zlepšovat a nabízet rodinám kvalitnější a odbornější péči. Proto, abychom zajistili co nejprofesionálnější služby, vstoupila Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici do nového evropského projektu.
Sociálně aktivizační služba pomáhá rodinám s dětmi, které žijí v sociálním vyloučení nebo které jsou jím ohroženy. Důvodem je především nepříznivá životní situace, kterou nejsou schopny vlastními silami vyřešit a překonat. Navíc je ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.
Služba pomáhá s výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností. Rodiny podpoříme v rozvoji dovedností pro výchovu dětí, nastavování zdravých hranic, práci s konflikty i při přípravě dětí do školy. Rodiče podporujeme ve výběru a zajištění vhodných volnočasových aktivit pro jejich děti a v rozvoji rodičovských kompetencí. Budeme oporou pro vytváření bezpečného prostředí rodiny – pomůžeme při jednáních na institucích, úřadech a u odborníků, s hledáním vhodného bydlení, s orientací na trhu práce. Naučíme rodiny, jak nastavit rodinný rozpočet a nasměrujeme při řešení finanční situace.
Projekt také podporuje vzdělávání dětí v rodinách, rozvoj kompetencí pro učení a motivaci a rozvoj kompetencí pro sociální začlenění dětí.
Tento evropský projekt zlepšuje činnost naší služby: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v Jilemnici CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015866.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky těmto finančním zdrojům můžeme poskytovat našim klientům takovéto služby a pomáhat rodinám v náročné životní situaci.

    OPZ                 MPSV

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst