OPATŘENÍ V DIAKONII V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Prosíme všechny naše klienty, aby v případě, že oni nebo jejich blízcí vykazují známky chřipky, aby nás o skutečnosti předem informovali. Další případný postup stanovíme individuálně.

OPATŘENÍ V DIAKONII V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
OPATŘENÍ V DIAKONII V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
  • Osobní asistence pokračuje ve své činnosti u jedinců, kteří nevykazují známky chřipkového onemocněni.
  • V Rané péči jsou pozastaveny skupinové terapie (canis, muzikoterapie) a Nácviky sociální a komunikačních dovedností.
  • Sociální rehabilitace SPIRÁLA má pozastaveny skupinové ambulance. Individuální terénní a ambulantní práce zůstává dle standartních otvíracích hodin.
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Vrchlabí a v Jilemnici dále pokračují ve své činnosti, u jedinců, kteří nevykazují známky chřipkového onemocněni.
  • Centrum denních služeb je od 13. 3. 2020 uzavřeno. Všechny klienty budeme pravidelně 1x týdně kontaktovat a informovat o situaci dalšího otevření. V případě dotazů se obracejte na vedoucí Ivu Hadincovou: 733 780 506, svetlo@diakonievr.cz

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.