Spirála učí své klienty nejen zvládat běžné povinnosti, ale také umět naplnit volný čas. Jednou z možností je cestování. K teoretickému povídání jsme přidali i praktický nácvik a ukázali si, jak si lze udělat krátký příjemný výlet do blízkého okolí. Autobusem jsme dojeli z Vrchlabí do Valteřic a odtud se vypravili polní cestou přes kopec zpátky. Pro většinu klientů to byla jen "procházka", ale některým připadala pěší cesta jako opravdová túra - ne každý je zvyklý běžně chodit několik kilometrů. A pokud se k nim přidá ještě nepříznivé počasí, může být i "procházka" docela náročná. Náš výlet byl plánován na 31. 8. 2017 a počasí bylo velmi teplé. Jeden z klientů vypil všechno své pití (2 l) již na začátku výletu a v "pustině" mezi Valteřicemi a Vrchlabím jsme pak museli řešit, jak doplnit zásobu tekutin. Každá takováto situace naučí klienty více přemýšlet a plánovat dopředu a také být připraven řešit problémy, když nastanou. Náš výlet se vydařil, i když nebyly právě příznivé podmínky pro turistiku, a klienti na něj rádi vzpomínají.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.