Modrej život – krkonošské ocenění pro ty, kteří pomáhají!

Co je ocenění Modrej život:

 • Vnímáme kolem sebe absenci pozitivních vzorů a událostí. Jako společnost oceňujeme velké výkony, ale běžné pozitivní činy všedních dní a pomoc druhým zůstávají bez zásadního povšimnutí.
 • Běžní lidé – hrdinové všedních dní jsou hybatelem společenského života a rozvoje veřejného prostoru. Díky jejich úsilí se budují mezilidské vztahy, ožívají veřejná prostranství, přináší konstruktivní diskuzi, respekt a obrušují polarizaci společnosti, vnáší se podněty pro rozvoj místa, ve kterém žijeme. Epidemie koronaviru ukázala sílu fungující komunity. Chceme tuto sílu více odhalovat. Modrý život popisuje J. Foglar jako každodenní zkoušku, která člověka učí, aby byl dobrým a ušlechtilých tím, že pečuje o sebe i druhé.
 • Cílem Modrého života je posílit sousedské vztahy a ocenit aktivní lidí, organizace, akce a projekty za to, že pomáhají svému okolí. A zároveň představit jejich inspirativní příběhy mladé generaci a tím ji motivovat pro vlastní akci. Spíše nežli o cenu by se mělo jednat o milé poděkování a vyzvednutí příběhu zdánlivě všedních „hrdinů“ běžných dní, kteří se snaží o proměnu Krkonošské komunity.

 Je možné nominovat ty, kteří nezištně pomáhají:

 • osobnost
 • organizace nebo neformální uskupení
 • projekt
 • akce pro veřejnost

 Podmínkou nominace je, že příběh pomoci se odehrál v naší části Krkonoš – konkrétně v obcích s rozšířenou působnosti Vrchlabí a Jilemnice (všechna města a obce na ose Jilemnice – Vrchlabí – Hostinné).

Témata pro nominaci:

 • sociální pomoc druhým
 • rozvoj komunity a zdravých vztahů
 • životní prostředí a udržitelné městské prostory

Jak nominace bude fungovat?

1.     Nominace:

Veřejnost v termínu 8. 10. – 30. 11. 2021 zašle své návrhy pomocí Nominačního formuláře 

https://forms.gle/DZGXYP7cMhez2SCu5

2.     Hodnotící komise:

 • Bude 6 členná složená z 2 lokálních politiků (1 za každé ORP), 2 zástupců firem a 2 neziskového sektoru.
 • Do 15. 1. 2022 komise předvybere 4-6 inspirativních nominací s nejhlubším dopadem,

3.     Veřejná prezentace příběhů:

 • S vybranými osobami natočíme video rozhovor – krátký medailonek. Ty zveřejníme na sociálních sítích a youtube, kde budou během dubna 2022 ke zhlédnutí.
 • Následně je promítneme na velké sousedské akci, která bude mít potenciál přitáhnout veřejnost, zejména mladé lidi (festival s hudbou, moderním cirkusem..)

4.     Ocenění:

 • Vyvrcholení samotné akce bude hlasování, kdy jednoho vítěze vybere veřejnost a jednoho hodnotící komise.
 • Ocenění bude soška vyrobená uživateli s handicapem nebo mentálním postižením v rámci sociální rehabilitace.

Ocenění Modrej život připravují:

 • Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
 • Spolek na Dvoře z Vrchlabí
 • Spolek TAMAR z Vrchlabí
 • Spolek Mnoho světů z Jilemnice
 • Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné
 • Krkonošská kavárna
 • Farní sbor ČCE ve Vrchlabí

Vznik dokumentárních rozhovorů a ocenění finančně podporuje ŠKODA AUTO, #SKODAAUTOpomaha

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst