Nácviky sociálních a komunikačních dovedností

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jsou určeny pro děti, které mají potíže s mluvením, vyjadřováním svých potřeb, zpracováváním emocí, navázáním kontaktu s ostatními dětmi, soustředěním či se spoluprací.

Našimi uživateli jsou nejčastěji rodiče dětí ve věku 3-7 let s opožděným vývojem, podezřením či diagnózou poruchy autistického spektra, vývojovou dysfázii či podobným onemocněním.

Nácviky vždy vycházejí z konkrétních individuálních potřeb uživatele. Cílem je podpořit vývoj dítěte a  posílit důvěru rodičů v tom, že výchovu svého dítěte zvládnou sami.

Ukázka Metodiky cyklu nácviků sociálních a komunikačních dovedností pro děti s PAS a opožděným vývojem.pdf

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst