Artefiletika

Artefiletika směřuje k poznávání sebe sama a světa kolem dítěte skrze tvoření a zážitek. Umožňuje dítěti vyjádřit se beze slov, dává prostor pro spolupráci, soustředění, aktivizaci i zklidnění. Důraz je kladen na prožitek z tvorby, nikoli výsledek. Aktivitu zařazujeme několikrát ročně, děti ji absolvují ve skupině společně s rodičem.

Lektorkou Artefiletiky na našem pracovišti je Petra Tomášová. Petra vystudovala pedagogickou fakultu a vzdělání v arteterapii a artefiletice získala absolvováním dvouletého akreditovaného kurzu. V soukromé praxi poskytuje skupinové a individuální terapie i pro dospělé.

IMG_20220216_163907Petra Tomášová

IMG_20220216_175737
   Rodiny při artefiletice.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst