Canisterapie

V rámci služby rané péče probíhá pravidelně jednou za 3 týdny ambulantně na pracovišti RP canisterapie. Canisterapie lze definovat jako léčebné působení psa na člověka. Během canisterapie děti rozvíjí jak sociální, tak komunikační dovednosti. Pes slouží také jako motivace při nácviku kognitivních dovedností a procvičování jemné motoriky jako je například: počítání a házení barevných míčků, vkládání granulí pro psa do mističky. Pro mnoho dětí je to také první kontakt se zvířetem, u některých dětí dochází díky canisterapii také k odbourání strachu ze zvířat.

1pí Navrátilová
   Nácvik canisterapie.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst