Muzikoterapie

Muzikoterapii v našem středisku poskytuje Zuzana Žežulková Maličká. Provozuje ji v praxi od roku 2009. Pracovala s dětmi i dospělými lidmi se specifickými potřebami jako je např. PAS, tělesné postižení, mentální postižení, sociální znevýhodnění apod. Muzikoterapii provozovala v Liberci v různých zařízeních (Jedličkův ústav, Středisko rané péče, Člověk v tísni, Centrum pro seniory, speciální základní školy, volnočasová centra). 

Při muzikoterapii se Zuzkou si děti (popř. i rodiče) mohou zazpívat známé písničky, zahrát si na hudební nástroje, vyzkoušet si hudební improvizaci, poslechnout si klasickou hudbu i si zatančit. Veškeré hudební aktivity jsou dobrovolné a dítě se může připojit dle vlastního tempa a chuti. Důležitá je radost z vlastního tvoření a možnost se vyjádřit pomocí hudby. 

foto aktivity
   Průběh muzikoterapie s dětmi.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst