další informace

Poslání

Posláním Centra denních služeb je poskytovat sociální služby lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, podporovat je v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života a napomáhat jim vést život obvyklý pro jejich vrstevníky.

Motto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi.“ (Mt 7,12)

Cílová skupina

Služby poskytujeme lidem s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 7 – 64 let žijícím zejména ve Vrchlabí a okolí v dosahu do 35 km, kteří potřebují podporu při zajištění činností a úkonů běžného denního života a pečující osoby jim nemohou zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí.

Kapacita

  • maximální okamžitá kapacita 10 klientů

     

    Cíl služby

    • umožnit klientům co největší zapojení do běžného života společnosti

Provozní doba

Službu poskytujeme v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hodin.

Forma služby

ambulantní - klient přichází do Centra denních služeb

Další informace

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - Centrum denních služeb

Komenského 616, Vrchlabí 543 01

T: 499 423 566 | 739 244 639 E: cds.svetlo@diakonievr.cz

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.