HODNOTY A PRINCIPY

princip přiměřené podpory a zplnomocnění (aktivně působit na klienty a podporovat rozvoj jejich samostatnosti, službu poskytovat v míře, která je pro klienty nezbytná a která je rozvíjí apod.)

princip partnerského přístupu (klienti jsou rovnocennými partnery, zaměstnanci respektují volbu a názor klienta, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi zaměstnanci a klientem)

princip individuálního přístupu (respektovat potřeby, možnosti a schopnosti klientů apod.)

princip odborného přístupu (zaměstnanci používají takové postupy, které zaručují klientovi právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup, a to v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod, interními předpisy poskytovatele a obecně závaznými předpisy, služba je poskytována v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách apod.)

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.