NA ČEM MŮŽEME SPOLEČNĚ PRACOVAT?

Umíte se postarat sami o sebe

 • umíte si připravit jednoduchou svačinu či jídlo
 • používáte kuchyňské spotřebiče i další předměty denní potřeby
 • vedeme Vás k vhodným návykům při stolování, úklidu svých věcí i domácnosti
 • nácvik oblékání, obouvání, prostorové orientace, osobní hygieny, rozvoje řeči apod.

Učíte se vyřídit běžné věci

 • učíme Vás připravit si seznam na nákup, spočítat si útratu, používat peníze
 • bezpečně se pohybovat po ulici, přejít přes přechod, používat veřejnou dopravu
 • trénujeme řešení běžných situací v kontaktu s ostatními lidmi, jak se chovat v různých situacích, ve společnosti, jak projevovat emoce, vyjádřit svůj postoj, názor, přání

Udržujete své schopnosti

 • pohybové činnosti udržují Vaši fyzickou kondici a pohybové schopnosti (kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia)
 • pracovní činnosti udržují či rozvíjejí jemnou motoriku, kterou potřebujete pro řadu činností běžného života (např. nakrájet si chléb, podat si hrnek, nalít do něj pití), učíte se dodržovat pracovní postup, soustředit se a rozvrhnout si činnost, dokončit ji, vidět výsledek své práce (výroba svíček, keramiky, mýdla, výtvarné činnosti, šití)
 • hudební aktivity, trénink paměti a soustředění, práce a výuka na PC, besedy na zvolená témata

Jste v kontaktu se společností

 • doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, bazénu, tělocvičny, jídelny, na vycházky apod.
 • doprovodíme Vás při vyřizování běžných záležitostí, pomůžeme Vám v komunikaci

Pomůžeme Vám při osobní hygieně - nabízíme individuální pomoc při úkonech osobní hygieny podle míry Vašich potřeb

Poskytneme Vám stravu nebo pomoc při zajištění stravy - nabízíme pomoc a podporu při podávání jídla a pití podle míry Vašich potřeb

NABÍZENÉ ČINNOSTI

 Základní činnosti Aktivity naplňující základní činnosti
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Nabízíme individuální pomoc při úkonech hygieny podle míry potřeby klienta
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  Nabízíme pomoc a podporu při podávání jídla a pití podle míry potřeby klienta

Obědy jsou zajištěny v nedaleké jídelně, svačiny si připravují klienti v rámci nácvikových činností. Rovněž si mohou přinést jídlo s sebou či si jej zajistit jiným způsobem

Výchovné a vzdělávací činnosti Trénink paměti a soustředění, práce a výuka na PC, upevňování znalostí, besedy na zvolená témata, relaxace po obědě

Hudební aktivity (hudební kroužek a biblická hodina)

Aktivizační činnosti Pracovní činnosti umožňují udržovat či rozvíjet jemnou motoriku, kterou klienti potřebují pro řadu činností běžného života (např. nakrájet si chléb, podat si hrnek, nalít do něj pití), přinášejí jim možnost učit se dodržovat pracovní postup, soustředit se a rozvrhnout si činnost, dokončit ji, vidět výsledek své práce (např. výroba svíček, keramiky, mýdla, výtvarné činnosti, šití)

 

Pohybové činnosti vedou k udržení fyzické kondice (např. zumba, kondiční cvičení, vycházky s hůlkami, boccia, stolní tenis, běžecké lyžování)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Nabízíme řadu příležitostí ke kontaktu se společností - např. doprovody na kulturní akce, výlety, do posilovny, bazénu, tělocvičny, jídelny, na vycházky
 Sociálně - terapeutické činnosti

Nácvik péče o domácnost - klienty učíme připravit si jednoduchou svačinu či jídlo, používat kuchyňské spotřebiče i další předměty denní potřeby, vedeme je k vhodným návykům při stolování, úklidu svých věcí i domácnosti

 

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností a kompetencí - klienty učíme, jak si připravit seznam na nákup, spočítat si útratu, používat peníze, jak se bezpečně pohybovat po ulici, přejít přes přechod, používat veřejnou dopravu apod. Trénujeme, jak mohou řešit situace v kontaktu s ostatními lidmi, jak se chovat v různých situacích, ve společnosti, jak projevovat emoce, vyjádřit svůj postoj, názor, přání

 

Nácvik péče o vlastní osobu - klienty učíme, jak být co nejvíce samostatní v péči o sebe (např. nácvik oblékání, obouvání, prostorové orientace, osobní hygieny, rozvoj řeči)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Porady s uživateli

Doprovody při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřady, poštu)

Individuální podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při komunikaci)

 

Služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.