Další informace

 

Služba osobní asistence v Jilemnici od 31. 12. 2018 ukončuje svojí činnost.

Děkujeme za pochopení.

 

logo lk

Činnost naší služby osobní asistence v Jilemnici (č. reg. 8507871) byla v roce 2018 podpořena  z rozpočtu Libereckého kraje.

Velice touto cestou Libereckému kraji děkujeme.

 

Osobní asistence ve Vrchlabí je vhodná pro osoby ve věku od 7 let:

s tělesným postižením
s mentálním postižením
s kombinovaným postižením
se zdravotním postižením (např. neurotické poruchy)
s jiným zdravotním postižením (např. chronické, civilizační choroby, demence)

 

Místo poskytování služby

většinou v domácnosti klienta nebo na jiném sjednaném místě
obce – viz Pracoviště Vrchlabí

Provozní doba služby

OA se poskytuje v době od 7 do 20 hodin včetně víkendu a svátků

Osobní asistence je podle zákona o sociálních službách hrazená klientem – viz Ceník

Poskytované základní činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle služby OA Vrchlabí

1. Umožňovat našim klientům žít doma ve svém prostředí.
2. Poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni.

Naše zásady při poskytování OA

1. Způsob pomoci zachovává lidskou důstojnost klientů.
2. Způsob pomoci a podpory respektuje schopnosti a zvyklosti klientů.
3. Klienti jsou podporováni v samostatnosti a odpovědnosti za svůj život.
4. Služba poskytuje profesionalitu s lidskou tváří.

kytičky OA

Jak o službu požádat?

Viz Vnitřní pravidla – oddíl 2

Jaká jsou pravidla pro poskytování služby?

Viz Vnitřní pravidla – oddíl 3

Jak podat stížnost nebo připomínky na kvalitu služby?

Viz Vnitřní pravidla – oddíl 4

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.