Moje zkušenost s nácviky pro děti s autismem v rané péči

Jsem studentkou Univerzity Hradec Králové oboru sociální práce a několikrát jsem se zúčastnila nácviků pro děti s autismem, které sociální služba s názvem Raná péče DČCE ve středisku Světlo ve Vrchlabí poskytuje.

Moje zkušenost s nácviky pro děti s autismem v rané péči
Moje zkušenost s nácviky pro děti s autismem v rané péči

Zásadní problematikou dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) je narušená komunikační schopnost a vztahy s kamarády.

To, co se nám všem zdá zcela samozřejmé např. říci kamarádovi: „Pojď si se mnou hrát“, je pro děti s PAS velmi problematické. Děti se běžně učí nápodobou např. pozdravit, podívat se, oslovit … děti s PAS si mohou tyto dovednosti lépe osvojit prostřednictvím nácvikových situací.

U těchto nácviků jde právě o zlepšování komunikace a sociálních dovedností dítěte. Pracovnice rané péče pro děti připravují aktivity, které jsou pojaté formou hry. Jakmile dítě splní jeden z úkolů, dostane odměnu v podobě malého obrázku, případně malé sladkosti.
U všech aktivit je brán zřetel na komunikaci a oční kontakt, aby dítě mluvilo celou větou, dívalo se druhým do očí a oslovovalo ostatní děti, které s ním aktivity provádějí, jménem.

Aktivity jsou pohybového, prostorového i znalostního typu. Příklad pohybové aktivity může být prolézání tunelem nebo běhání okolo kuželek, prostorová aktivita se týká schovávání určité věci v prostoru a znalostní aktivita spočívá např. v tom, že dítě pozná druhy zvířátek.

Podle mě jsou tyto nácviky velmi přínosné jak pro děti, tak i jejich rodiče. Rodina tak může získat nápady, co by stálo za to doma vyzkoušet se svým dítětem.

 

Magdaléna Horáčková

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.