Lapače snů a beseda o rané péči

Každé dítě je něčím výjimečné, jedinečné, zkrátka úžasné. To je slogan 12. ročníku celorepublikové kampaně Týden rané péče, který se uskuteční
od 4. do 10. 11. 2019. V rámci kampaně pracovníci Střediska Světlo ve Vrchlabí připravili dvě akce, ve kterých se mimo jiné seznámíte i se službou raná péče.

Lapače snů a beseda o rané péči
Lapače snů a beseda o rané péči

První z akcí se uskuteční 5. 11. 2019 od 16 hodin v Diakonii Vrchlabí pro klienty rané péče. Rodiny s dětmi si mohou, díky výtvarné dílně Bosorka, vyzkoušet vyrábět lapače snů.

Dalším datem, které si můžete zapsat do diářů je 7. 11. 2019, taktéž od 16 hodin. Pracovnice Diakonie ČCE - Střediska Světlo, Mgr. Marcela Sobotková a Mgr. Blanka Hrdová, Vám rády během besedy v RC Kopretina vysvětlí, jak je služba raná péče poskytována, komu je určena a jak probíhají konzultace v rodinách. Můžete se také těšit na videoukázky z aktivit jako muzikoterapie či canisterapie.

Letošní ročník je opět zaměřený na osvětu veřejnosti o sociální službě raná péče. Služba pomáhá rodinám s výchovou dítěte se zdravotním postižením. Cílem projektu je informovat o možnostech podpory pečujících rodin. Týden rané péče pořádá Společnost pro ranou péči, o. s.

                                                                                                            Daniela Rejzková

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.