Již po desáte bude probíhat celorepubliková kampaň Týden rané péče ®, kterou pořádá Společnost pro ranou péči.

Vrchlabské Pracoviště rané péče při Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí se k jubilejní desáté kampani již tradičně připojí, a to v týdnu od 6. 11. - 12. 11. 2017. 

Týden rané péče 2017

 V týdnu určeném osvětě služby rané péče budou ve vrchlabském středisku probíhat akce jak pro širokou veřejnost, tak i pro rodiny s dětmi, které tuto sociální službu již využívají, termíny akcí najdete na našich webových stránkách, v sekci Týden rané péče 2017. 

Motto Týdne rané péče „Domov je doma„ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dětí s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

Zaměření jubilejního 10. ročník uvádí slogan „Život v souvislostech“. Chceme tím upozornit na jeden z hlavních aspektů poskytování sociální služby raná péče a to individualizace služby dle potřeb každé jedné rodiny v kontextu jejího sociálního prostředí.

Raná péče jako obor reflektuje aktuální celospolečenské přístupy, rodina dítěte s postižením je centrálním aktérem procesu, aktivně činní veškerá rozhodnutí a uplatňuje svou svobodnou vůli. Poradce rané péče je facilitátorem procesu a vnímá rodinu jako komplexní systém, ale zároveň podporuje jednotlivé příslušníky rodiny jako individua s vlastními názory, cíli i potřebami. Stejný přístup, opírající se o bio-psycho-sociální přístup podporovaný Mezinárodní zdravotnickou organizací WHO, platí i při podpoře vývoje dítěte s postižením. Fokus leží na jedinečnosti potřeb dítěte v jeho mikroprostředí, rozvoji těch dovedností a schopností, které mu umožní co nejobsáhlejší zapojení do komunity. Raná péče současnosti necílí primárně na deficity dítěte, ale podporuje všechny složky jeho psychomotorického vývoje na základě potřeb, které vychází z jeho běžného, každodenního života.

Aby bylo možné tuto myšlenku naplňovat, je zapotřebí vyzdvihnout potřebu terénního charakteru sociální služby raná péče. Kvalitní podporu lze rodině poskytnout pouze za předpokladu, že známe kontext rodinného života dítěte, rodičů, sourozenců a všech pro dítě důležitých osob i skutečností.

„Život v souvislostech“ je východiskem komplexní podpory rodin dětí s postižením.

Co je cílem kampaně?

  • ZVÝŠIT POVĚDOMÍ LAICKÉ A ODBORNÉ VEŘEJNOSTI O TOM, CO JE RANÁ PÉČE;
  • osvětlit důležitost a význam včasného zahájení služby raná péče
  • seznámit veřejnost s tím, že terénní sociální služba umožňuje rodičům vychovávat dítě s postižením doma;
  • ukázat, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny dětí s postižením měly dostatečnou podporu;
  • spojit pojem raná péče s pozitivitou, tradicí, podporou rodiny, přirozeným prostředím – domovem;
  • zdůraznit význam rodiny pro děti a komunitu;               
  • upozornit, že v ČR je raná péče již zavedená a profesionální služba, ale stále pro řadu rodičů nedostupná.

Účastníci - zapojené organizace v roce 2017

 společnost pro ranou péči

Raná péče Portimo

Rodinné integrační centrum Pardubice

SRP v Pardubicích

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Středisko rané péče Sluníčko

Středisko ROSA

Středisko včasné intervence NAUTIS

APLA Jižní Cechy

Občanské sdružení LOGO

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD

Raná péče Auxilium

Raná péče I MY

Raná péče Kaňka

Raná péče Motýl

ALFi

 

 

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách