Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -

pracoviště Jilemnice

   

                                     VEDOUCÍ SLUŽBY -                       SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK -     

                                     Ing. Iva Votočková                          Bc. Barbora Šafránková           

                                           votockova- foto SAS                                      silueta 
      
                                    telefon: 733 783 460                           telefon: 733 783 462                   

                       e-mail: sasj.svetlo@diakonievr.cz   e-mail: safrankova@diakonievr.cz

 

      SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

 Mgr. Petra Sahajová

 silueta

   telefon: 733 783 461
    e-mail: sahajova@diakonievr.cz


   

Cílová skupina

Pomáháme rodinám nebo osobám pečujícím alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let, které se ocitají v obtížné sociální situaci, jež nedokáží bez pomoci řešit. Tato situace má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na další zdravý vývoj dítěte. Služba je určena zejména rodinám žijícím v ORP Jilemnice.

Za rodiny v obtížné životní situaci jsou primárně považovány:

  • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
  • rodiny s finančními problémy
  • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
  • rodiny pocházející s odlišného sociokulturního prostředí

Věková kategorie uživatelů

Bez omezení věku.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita sociální služby SAS Jilemnice jsou 3 uživatelé v rámci terénní či ambulantní služby.

Působnost a čas poskytování služby

  • Sociální služba SAS je poskytována terénní formou, tzn. převážně v domácím prostředí uživatele v místě jeho bydliště nebo ambulantní formou v místě sídla služby na adrese Dolení 41, 514 01  

Dojezdová vzdálenost terénní služby je 20 km od Jilemnice v rámci Libereckého kraje.

  • Terénní služba je poskytována v pracovní dnech: pondělí – pátek od 7:30 do 16:00 hod. Ambulantní služba je poskytována v pondělí a ve středu od 8:00 do 14:00 hod.
  • Termíny návštěv v rodinách jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi uživateli služby a sociálním pracovníkem.
  • Služba je poskytována na základě oboustranného dodržování Vnitřních pravidel.

     SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

| Hodnoty a principy | Dokumenty | Napsali o nás| Fotogalerie

 

Korespondenční adresa

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jilemnice
Dolení 64
Jilemnice
51401

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Ing. Iva Votočková
Telefon: 733 783 462
E-mail: %8FtOcl_aeBjGK8aWdBxZ3ljT-M
Www: vrchlabi.diakonie.cz/nase-sluzby/socialne-aktivizacni-sluzby/pracoviste-jilemnice

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.