Hodnoty a principy služby

  • Princip přiměné podpory a zplnomocnění (pomáháme rodinám zmapovat vlastní kompetence, využívat jich a pracovat na jejich rozvoji apod.)
  • Princip partnerského přístupu (pracovníci respektují volbu a názor uživatele, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi pracovníky a uživatelem)
  • Princip individuálního přístupu (v každé rodině je služba poskytována s ohledem na individuální potřeby, možnosti a schopnosti členů rodiny apod.)
  • Princip odborného přístupu a komplexnosti (pracovníci používají takové postupy, které zaručují uživateli právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup)
  • Princip přirozenosti prostředí (službu poskytujeme především v přirozeném prostředí rodiny)

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.