eu                                            

 

Služba SAS (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) Diakonie ČCE střediska Světla ve Vrchlabí vstoupila od 5. dubna 2018 do individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt bude trvat až do 30. června 2021.


Individuální projekt je zaměřený na sociální začleňování a boj s chudobou, jeho cílem je zajištění dostupnosti služeb sociální prevence, které pomáhají zapojit cílové skupiny do společnosti - zejména umožnit jim vstup nebo návrat na trh práce a udržení se na trhu práce.


Služba SAS Diakonie ČCE střediska Světla ve Vrchlabí pomáhá rodinám nebo osobám pečujícím alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, jež nedokáží bez pomoci řešit. Touto situací může být například nedostatek finančních prostředků, problémy s bydlením, problémy s výchovou dítěte, patologické jevy v rodině jako je alkohol či jiné návykové látky apod.


Pomocí prostředků z individuálního projektu bude služba SAS moci zajistit svoje služby po celou dobu trvání tohoto projektu, tzn. dojíždět do rodin a pomáhat rodičům naučit se nebo zdokonalit schopnosti vedoucí ke zlepšení nepříznivé situace a udržení rodiny jako celku.

 

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst