Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracoviště Jilemnice

            Pracoviště se nachází na adrese Dolení 41 -  v 1. patře a sídlí zde od roku 2017.                          

 OA Jilemnice

Cílová skupina

Pomáháme rodinám nebo osobám pečujícím alespoň o jedno dítě ve věku do 18 let, které se ocitají v obtížné sociální situaci, jež nedokáží bez pomoci řešit. Tato situace má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na další zdravý vývoj dítěte. Služba je určena zejména rodinám žijícím v ORP Jilemnice.

Za rodiny v obtížné životní situaci jsou primárně považovány:

  • rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
  • rodiny s finančními problémy
  • rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
  • rodiny pocházející s odlišného sociokulturního prostředí

Věková kategorie uživatelů

Bez omezení věku.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita sociální služby SAS Jilemnice jsou 3 uživatelé v rámci terénní či ambulantní služby.

Působnost a čas poskytování služby

  • Sociální služba SAS je poskytována terénní formou, tzn. převážně v domácím prostředí uživatele v místě jeho bydliště nebo ambulantní formou v místě sídla služby na adrese Dolení 41, 514 01  

Dojezdová vzdálenost terénní služby je 20 km od Jilemnice v rámci Libereckého kraje.

  • Terénní služba je poskytována v pracovní dnech: pondělí – pátek od 7:30 do 16:00 hod. Ambulantní služba je poskytována v pondělí a ve středu od 8:00 do 14:00 hod.
  • Termíny návštěv v rodinách jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi uživateli služby a sociálním pracovníkem.
  • Služba je poskytována na základě oboustranného dodržování Vnitřních pravidel.

     SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

 

Podrobné informace o službě:

Leták SAS Jilemnice

 

Kontakt:

Iva Votočková - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 votockova- foto SAS

Mobil: 733 783 460
E-mail: sasj.svetlo@diakonievr.cz 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.