Další informace

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří rodiče s jedním nebo více dětmi z ORP Vrchlabí, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou rodiče nejsou schopni sami bez pomoci překonat a jejíž důsledky ohrožují fyzický, psychický a sociální vývoj dětí.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita sociální služby SAS jsou 2 uživatelé v jeden moment.

Místo a čas poskytování služby

  • Sociální služba SAS je poskytována terénní formou, tzn. převážně v domácím prostředí uživatele v místě bydliště, do 20 Km od Vrchlabí v rámci Královéhradeckého kraje.
  • Služba je poskytována v pracovní dny: pondělí – pátek od 7:30 do 17:00 hod. po dobu platnosti smlouvy o poskytování sociálně-aktivizačních služeb.
  • Termíny návštěv v rodinách jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi uživateli služby a sociálním pracovníkem.
  • Služba je poskytována na základě oboustranného dodržování Vnitřních pravidel

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.