Cíle služby

Cílem poskytování služby je předejít, zmírnit či zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině a poskytovat dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.

  • Stabilizace rizikových rodin, setrvání dítěte v původní rodině a podpora přirozených kompetencí rodičů při péči o jejich děti
  • Podpora prohloubení vztahů mezi rodiči a dětmi
  • Prevence zanedbání péče o děti a podpora vytváření sítě na ochranu práv a potřeb dítěte. Předcházet či odstraňovat následky zanedbání péče o děti, pojmenovat hlavní rizika regionu.
  • Zvýšení rodičovských kompetencí v péči o děti – soustavné nácviky praktických dovedností v péči o domácnost, děti, školní docházku, školní přípravu, spolupráci s lékaři, dohled nad využíváním volného času.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.