Jednání se zájemcem o službu

  1. Kontakt: telefonicky, e-mailem nebo osobně dojde k předání nejdůležitějších informací ohledně sociální služby a bude sjednán termín osobního setkání
  2. Jednání se zájemcem o službu: seznámení s rodinou, vyjednávání osobního cíle rodiny, zjišťování vnitřních i vnějších zdrojů, podávání informací o obsahu služby. V případě, že má rodina o nabízenou službu zájem, vyplní Žádost o soc. služby
  3. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby: seznámení s obsahem smlouvy, podpis smlouvy
  4. Vlastní sociálně-aktivizační činnost s uživatelskou rodinou: Sestavení individuálního plánu, naplňování cílů rodiny, pravidelné setkávání členů rodiny s klíčovým pracovníkem
  5. Ukončení služby

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.