další informace

Pro koho tu jsme (cílová skupina)

Lidé, kteří mají snížené schopnosti a dovednosti zejména z důvodu:

- tělesného postižení (např. po úrazech, vrozené tělesné postižení)
- chronického onemocnění (např. dlouhodobě špatný zdravotní stav, civilizační choroby, onkologická onemocnění)
- jiného zdravotního postižení (např. po mozkových příhodách)
- mentálního nebo kombinovaného postižení
- žijí ve Vrchlabí a okolí
- jsou ve věku 16 – 64 let
- chtějí žít samostatně a nezávisle na pomoci druhých

Kapacita

uzavřených smluv pro obě formy poskytování: 15
maximální okamžitá kapacita pro individuální práci (terénní forma): 3
maximální okamžitá kapacita pro skupinovou práci (ambulantní forma): 8

Na čem pracujeme? (Cíle služby)

obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti pro samostatný život

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.