další informace

Pro koho tu jsme (cílová skupina)

Lidé, kteří mají snížené schopnosti a dovednosti zejména z důvodu:

- tělesného postižení (např. po úrazech, vrozené tělesné postižení)
- chronického onemocnění (např. dlouhodobě špatný zdravotní stav, civilizační choroby, onkologická onemocnění)
- jiného zdravotního postižení (např. po mozkových příhodách)
- mentálního nebo kombinovaného postižení
- žijí ve Vrchlabí a okolí
- jsou ve věku 16 – 64 let
- chtějí žít samostatně a nezávisle na pomoci druhých

Kapacita

uzavřených smluv pro obě formy poskytování: 15
maximální okamžitá kapacita pro individuální práci (terénní forma): 3
maximální okamžitá kapacita pro skupinovou práci (ambulantní forma): 8

Na čem pracujeme? (Cíle služby)

Cíl služby:

  • obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti v oblasti práce, samostatného života a bydlení

Dílčí cíle služby:

  • PRÁCE - Uživatel je orientovaný v tom, jaké pracovní činnosti jsou pro něj vhodné, pojmenuje dovednosti, které mu zvýší pracovní kompetence a aktivně je rozvíjí, hledá si zaměstnání a v případě získání zaměstnání je schopen si ho udržet.

 

  • SAMOSTATNÝ ŽIVOT - Uživatel je schopen si vyřídit běžné záležitosti potřebné pro každodenní život:

- uživatel se cítí jistě při jednání na úřadech

- uživatel ví, co představuje péče o sebe a samostatně tuto péči zvládá

- uživatel se orientuje v tom, jaké volnočasové aktivity ho naplňují a tráví jimi volný čas.

  • BYDLENÍ - Uživatel je orientovaný v klíčových schopnostech potřebných pro samostatné bydlení a aktivně je rozvíjí.

 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách