Co nabízíme

 • pomůžeme Vám zvládnout těžkou situaci, kdy se změnil Váš zdravotní stav a život „je vzhůru nohama“
 • pomůžeme Vám věřit si, že věci zvládnete
 • budeme hledat způsoby, jak Váš život přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu
 • připravíme Vás na to, abyste co nejsamostatněji zvládli PRÁCI, ŽIVOT, BYDLENÍ

Práce

 • zjistíte, jakou práci můžete dělat
 • víte, kde a jak si můžete hledat práci
 • pomůžeme Vám napsat životopis, doprovodíme Vás na pohovor, úřad práce
 • můžete od nás získat doporučení pro zaměstnavatele
 • obnovíte nebo zlepšíte své pracovní návyky a schopnosti
 • znáte pravidla, která se týkají zaměstnání (pracovní smlouvy, důvody výpovědi) a důsledky jejich porušování

Život

 • umíte hospodařit s penězi
 • víte, co musíte platit a jaké máte příjmy
 • umíte si udělat plán, jak vyjít s penězi
 • vyjdete s penězi, které máte – nebudete mít dluhy, které nezvládnete zaplatit
 • samostatně cestujete a orientujete se v místech, kde to potřebujete
 • zvládnete denní režim
 • umíte si plánovat a organizovat svůj volný čas
 • získáte sebedůvěru při vyřizování běžných věcí (na poště, v knihovně, u lékaře)
 • pomůžeme Vám zajistit vhodné kompenzační pomůcky a naučíme Vás je používat

Bydlení

 • postaráte se o domácnost (uklidíte, vyperete), používáte běžné spotřebiče (pračka, vysavač)
 • nakoupíte si potraviny i další věci, které potřebujete
 • uvaříte si jídlo, připravíte svačinu, používáte kuchyňské spotřebiče
 • znáte pravidla, která se týkají bydlení (placení nájmu, dalších poplatků) a důsledky jejich porušování

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách