JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

  • cílem jednání se zájemcem o sociální službu je komplexně informovat o podmínkách a průběhu poskytování služby. Jednání se zájemcem vede sociální pracovník.
  • zájemce vyplní a osobně či poštou na uvedenou adresu doručí Žádost o poskytování sociální služby Spirála. Žádost si může vyzvednout osobně v prostorách služby nebo si ji může stáhnout z webových stránek.
  • žádost je zaevidována, poté sociální pracovník kontaktuje zájemce a domluví s ním další postup (termín a místo setkání, na kterém pracovník poskytne základní informace o poskytování sociální služby, zjišťuje, co zájemce potřebuje, jaká je jeho představa o službě apod. Zájemce je rovněž seznámen s pravidly poskytování sociální služby, se svými právy a povinnostmi. Je vhodné, aby se setkání konalo v přirozeném, tj. domácím prostředí zájemce.)
  • sociální pracovník na základě zjištěných informací posoudí sociální situaci zájemce
  • zájemce o sociální službu se stává klientem (uživatelem) služby ve chvíli, kdy dojde k podpisu smlouvy
  • v případě odmítnutí je zájemce písemně informován včetně odůvodnění odmítnutí jeho Žádosti o poskytování sociální služby Spirála

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.