PRAVIDLA PRO ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU

Důvody pro odmítnutí zájemce o službu poskytovatelem sociální služby odpovídají par. 91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění:

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registraci poskytovatelů sociálních služeb (zájemce nespadá do cílové skupiny, které je služba poskytována) – v tomto případě sociální pracovník nabídne zájemci informace o jiných možnostech řešení situace, kontakty na jiné vhodné sociální služby apod.
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá
  • poskytovatel zájemci, který o službu žádá, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách