PROSTŘEDNÍ A PODMÍNKY SLUŽBY

  • služba je poskytována v domácnosti klienta v místě bydliště či na jiných místech v přirozeném prostředí uživatele, v pracovní dny pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hod., a to po dobu platnosti smlouvy o poskytování sociálních služeb
  • pracoviště služby Spirála sídlí v objektu na adrese ul. Lánovská 580, Vrchlabí, 543 01
  • objekt je majetkem města Vrchlabí, které tyto prostory pronajímá poskytovateli na základě řádně uzavřené smlouvy
  • doprava za klienty je zajišťována služebními automobily
  • pro předem domluvenou ambulantní formu poskytování služby jsou využívány prostory služby v sídle poskytovatele na adrese Lánovská 580, Vrchlabí, 543 01, které nejsou v současné chvíli bezbariérové. Dopravní dostupnost je možná běžnými dopravními prostředky. Klienti mají k dispozici místnost pro aktivity, nácvikovou kuchyňku, sociální zařízení apod.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách