PRŮBĚH SLUŽBY

  • základem služby je práce v přirozeném prostředí klienta (v jeho domácnosti, či na jiných místech, kde se učí samostatnosti – pracovník jde s klientem do obchodu, na úřad apod.)
  • setkání s klientem probíhají v předem domluvených časech a frekvenci
  • setkání trvá přibližně 1, 5 – 2 hodiny (minimálně však 1 hodinu, maximálně 3 hodiny)
  • klient společně s pracovníkem individuálně stanoví cíle pro spolupráci podle toho, co klient potřebuje
  • skupinová (ambulantní) forma je využívána zejména v oblasti výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
  • stížnost lze podat v případě nespokojenosti s kvalitou či způsobem poskytování služby
  • stížnost může podat kdokoliv, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen (například klient služby, rodinný příslušník, pracovník, v zájmu klienta kterýkoliv občan či osoba, kterou si klient zvolí jako svého zástupce)
  • forma stížnosti: ústně, dopisem, elektronicky, telefonicky či anonymně
  • stížnost lze podat rovněž přímo či v případě odvolání na následující instituce:

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách