STÍŽNOSTI

 • stížnost lze podat v případě nespokojenosti s kvalitou či způsobem poskytování služby
 • stížnost může podat kdokoliv, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen (například klient služby, rodinný příslušník, pracovník, v zájmu klienta kterýkoliv občan či osoba, kterou si klient zvolí jako svého zástupce)
 • forma stížnosti: ústně, dopisem, elektronicky, telefonicky či anonymně
 • termín vyřízení stížnosti: písemně do 30 dnů od podání stížnosti
 • stížnost lze předat osobně jakémukoliv pracovníkovi služby, vedoucí služby, řediteli. Konkrétně lze stížnost předat (podrobné kontakty)
 1. vedoucí sociální služby Spirála, Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
 2. ředitel Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí – stížnost lze podat rovněž přímo či v případě odvolání na následující instituce:
 3. Správní rada střediska Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
 4. Dozorčí rada Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
 5. Správní rada Diakonie ČCE
 6. Nezávislý posuzovatel - Kancelář veřejného ochránce lidských práv
 7. Asociace občanských poraden (zde získáte rovněž kontakty na jednotlivé poradny v rámci ČR)
 8. Český helsinský výbor

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách