HODNOTY A PRINCIPY SLUŽBY

  • princip přiměřené podpory a zplnomocnění (pomáháme klientům zmapovat vlastní kompetence, využívat jich a pracovat na jejich rozvoji apod.)
  • princip partnerského přístupu (pracovníci respektují volbu a názor klienta, o průběhu poskytování služby je veden dialog mezi pracovníky a klientem)
  • princip individuálního přístupu (služba je poskytována s ohledem na individuální potřeby, možnosti a schopnosti klienta apod.)princip přirozenosti prostředí (služba je poskytována co nejvíce v přirozeném prostředí klienta)
  • princip odborného přístupu a komplexnosti (pracovníci používají takové postupy, které zaručují klientovi právo na rovnoprávný, nediskriminující a důstojný přístup, služba je poskytována v souladu s principy naplňování standardů kvality v sociálních službách apod.)
  • princip přirozenosti prostředí (služba je poskytována co nejvíce v přirozeném prostředí klienta)

Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.