Služba Spirála vstoupila do Individuálního projektu Královéhradeckého kraje

Sociální služba Spirála vstoupila do Individuálního projektu Královéhradeckého kraje
Služba Spirála vstoupila do Individuálního projektu Královéhradeckého kraje

 

 

eu

 

Sociální služba Spirála vstoupila

do Individuálního projektu Královéhradeckého kraje

Služba sociální rehabilitace Spirála, patřící pod Diakonii Českobratrské církve evangelické, vstoupila od 1. 7. 2018 do individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V. Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanosti (OPZ) a Evropského sociálního fondu. Za pomoci finančních prostředků bude moci Spirála zajistit službu následující tři roky.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržet se na trhu práce či zajistit přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Spirála je službou sociální rehabilitace – pomáháme lidem s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem či se zdravotním postižením obnovit nebo získat schopnosti pro samostatný život. Pomáháme klientům vytvářet širší možnosti do budoucna, rozvíjíme jejich dovednosti a vztahy s okolím tak, aby mohli žít spokojeně a bez pomoci druhých. Můžeme tak i nadále společně pracovat s lidmi se zdravotním postižením v rozvoji jejich komunikačních dovedností, v rozvoji dovedností potřebných pro pracovní uplatnění, dovedností potřebných pro samostatné bydlení a dalších schopností podporující jejich integraci.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách