Spirála pracuje půl roku

14. února 2017

Dne 1. 9. 2016 začala ve středisku Světlo Diakonie ČCE nová sociální služba Spirála.

Dne 1. 9. 2016 začala ve středisku Světlo Diakonie ČCE pracovat sociální služba Spirála. Vrchlabská veřejnost o tom byla informována v říjnovém čísle časopisu Puls a také na dni otevřených dveří střediska Světlo v neděli 23. 10. 2016.

Vzhledem k tomu, že se ve Vrchlabí jedná o zcela novou službu, běžná veřejnost nejspíš neví, jak pracuje a komu pomáhá. Zkusme si její činnost stručně přiblížit.

Cílem Spirály je obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti, které umožní klientům žít nezávisle na pomoci druhých. V praxi to znamená, že pracovníci Spirály učí klienty po časově omezenou dobu zlepšovat svoje schopnosti nebo se je od počátku učit. Využívá k tomu ambulantní schůzky v sídle střediska – klienti se tu scházejí na dvě dopolední hodiny (zatím v úterý a ve čtvrtek), vzdělávají se v oblasti společenských vztahů, zaměstnání, bydlení apod. V ideálním případě by měli být po maximálně třech letech schopni bydlet sami nebo s malou pomocí, najít si brigádu nebo zaměstnání na částečný úvazek, umět vhodným způsobem trávit volný čas. Do ambulancí docházejí zatím převážně lidé, kteří doposud neměli možnost bydlet sami, zkusit pracovat, samostatně si rozhodovat o sobě samém.

Kromě teoretického vzdělávání probíhají i ambulance praktické – klienti mají možnost vyzkoušet si různé druhy práce, aby zjistili, jak ji zvládají, jak dlouho u práce vydrží, zda dokáží spolupracovat se skupinou apod.. Spirále v této oblasti pomáhají např. Správa KRNAP a DDM Pelíšek.

Kromě ambulantních hodin poskytuje Spirála služby také v terénu – pracovnice docházejí nebo dojíždějí do místa bydliště klientů a v přirozeném prostředí je učí dovednostem, které jim schází. Může to být péče o domácnost, orientace v místě bydliště nebo blízkém okolí, cestování veřejnými dopravními prostředky, schopnost zvládnout vyřídit si úřední záležitosti apod.

Na práci Spirály je důležité to, že nejde o péči nebo osobní asistenci, ale o nácvik dovedností – trpělivě pomalu učí klienty, zvládat činnosti samostatně.

Kdo může být klientem Spirály? Jsou to osoby, jejichž sociální schopnosti a dovednosti jsou sníženy zejména z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to ve věku 16 – 64 let, žijící ve Vrchlabí a okolí do 20 km. Služba je poskytována zdarma po dobu maximálně tří let.

Každému, kdo by měl o naši službu zájem, rádi vše podrobněji vysvětlíme a ukážeme nácvikové prostory.

Za sociální službu Spirála Jitka Vanclová, pracovník v sociálních službách

Poskytované služby