Informace o zpracování osobních údajů

Diakonie ČCE – Středisko Světlo, IČO: 43464343, se sídlem Komenského 616, Vrchlabí 543 01 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

K čemu Vámi svěřené údaje používáme

Údaje, které jsme od Vás získali, používáme v první řadě pro evidenci darů nebo evidenci v případech, kdy nám někdo dar přislíbí. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci.

Díky svěřeným kontaktním údajům Vám můžeme pravidelně dávat vědět, jak jsou získané dary využívány a kde a jak právě působíme. Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši přízeň.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám.

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě a) nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena), b) nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, a/nebo c) oprávněného zájmu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.

Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Pokud nechcete, abychom Vaše údaje dále zpracovávali, napište nám a my zjednáme nápravu.

 O svých údajích rozhodujete jen Vy

Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Středisko Světlo) zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: %orD2~4WH_vk1~da0oEhTj

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst