Cílová skupina:

Službu poskytujeme osobám, které mají snížené schopnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zabezpečování jejich životních potřeb. Klientem služby se mohou stát zejména děti od 7 let věku, dospělí ve věku 18–64 let a senioři. Námi poskytovanou službu dělíme na dvě části podle cílových skupin:

Osobní asistence A/

 • s tělesným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s kombinovaným postižením,
 • s jiným zdravotním postižením (chronické, civilizační apod.)

Osobní asistence B/

 • s chronickým duševním onemocněním (pouze osoby s poruchami autistického spektra a dalším přidruženým mentálním či fyzickým postižením)

Forma služby:

Služba je terénní. To znamená, že naše osobní asistentky za Vámi přijedou domů.

Kapacita služby:

Maximální okamžitá kapacita:

Cílová skupina A/

 • 3 klienti v čase 7:00–11:30 hod.
 • 4 klienti v čase 11:30–15:30 hod.
 • 1 klient v čase 15:30–20:00 hod.
 • 1 klient o víkendu v čase 7:00–20:00 hod.

Cílová skupina B/

 • 1 klient v rámci provozní doby:
 • v pondělí, středa, pátek v čase 7:00–15:30 hod.
 • v úterý, čtvrtek v čase 11:30–20:00 hod.
 • víkend 1x za 4 týdny v čase 7:00–20:00 hod.

Celková kapacita smluv:

 • Cílová skupina A/ 20 klientů = uzavřených smluv
 • Cílová skupina B/ 6 klientů = uzavřených smluv

S čím pomáháme:

a)     Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu:

-        podávání jídla a pití

-        oblékání, svlékání

-        prostorová orientace

-        přesun na lůžko, vozík, polohování 

 

b)     Pomoc při osobní hygieně:

-        běžná hygiena

-        koupání, sprchování

-        použití WC

 

c)     Pomoc při zajištění stravy:

-        příprava jídla a pití

 

d)     Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

-        drobný úklid, péče o lůžko, péče o prádlo

-        nákupy

 

e)     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

-        podpora v péči o dítě

-        kontakt s rodinou

-        upevnění dovedností

 

f)       Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

-        doprovod

-        společnost

 

g)     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

-        uplatňování práv/zájmů

-        běžné záležitosti

 

Cena:

Hodina naší služby stojí 130 Kč. Každá další hodina 100 Kč. Ceny se krátí dle skutečně spotřebovaného času, minimum je 30 minut. Částka se dá hradit z příspěvku na péči, který vám můžeme pomoci vyjednat.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst