Věcný dar

Pomozte s námi vytvořit našim klientům dobré podmínky pro jejich práci i pro trávení volného času. Věnujte nám nějaký věcný dar! Nemusí být nový. Máte nadbytek nepoužívaných nebo starších věcí? Neprodala Vaše firma všechny výrobky? Máte kazové zboží, které nelze dát na trh? I takové věci mohou mít ještě využití.

 

V případě, že byste nás chtěli obdarovat nějakým věcným darem, kontaktujte prosím paní ředitelku, Hanu Liptákovou.

Za všechny dary děkujeme!

Poskytované služby