Projekt Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace

Programová oblast: Active Citizens Fund
Grantová výzva: 62500-2021-005 / Active Citizens Fund - Základní granty 2021
Název projektu: Lokální podpůrná síť – klíč k udržitelnosti organizace
Název projektu v angličtině: Local support network - the key to organisational sustainability
Číslo projektu: 62500-2021-005-0086
Termín realizace projektu: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Anotace:
Neziskové organizace v sociálních službách nemají stabilní financování, je velice nízká informovanost veřejnosti o službách a proto lidé mají předsudky, služby využívají pozdě, nechtějí je podporovat. Na hranicích krajů nelze pečovat o klienty z druhého kraje. Cíl projektu je zvýšit kapacitu a udržitelnost Diakonie Světlo v ORP Vrchlabí a ORP Jilemnice nastavením strategie srozumitelné komunikace a propojením s místními podporovateli. Svojí podpůrnou síť vytvoříme realizací 4 komunikačních kampaní pro jednotlivé soc. služby a propojením se s místními firmami a dobrovolníky.

Anotace projektu v angličtině:
According to the analysis of social services funding by the Ministry of Labour and Social Affairs (2019), non-profit organisations in social services do not have stable funding. The community plans for social work in the territory of the administrative district of Vrchlabí 2021-2025, but also Jilemnice 2018-2026 state that there is very low public awareness of services and therefore people have prejudices, use services late, do not want to support them. It is not possible to care for clients from the other county at county borders. The aim of the project is to increase the capacity and sustainability of Diakonia Vrchlabí and Jilemnice ORP by setting up a clear communication strategy and linking with local supporters. We will train 6 leaders and 6 employees of Diakonia in public information, fundraising and volunteering. We will set up a Communication strategy and a Plan of work with supporters. We will create our support network by implementing 4 communication campaigns for each of social services and linking with 10 local companies and 10 volunteers. Our campaigns will actively reach a minimum of 60 people from Vrchlabí and Jilemnice and will result in 80 people in the newsletter for supporters. People will understand us - the survey will show that the public understands the activities of social services. New clients will not perceive the existence of information barriers to using the services. The financial stability of the organisation will be increased by introducing another source of funding. Financial support from donors at the end of the project will be at least 3%, optimally 5% of the organization's budget, thanks to this we will be able to provide support to people living on the border of the second region or partially pre-fund the shortfall of the subsidy.

Základní sdělení programu:
Projekty podpořené Nadací OSF: „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském
prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Základní sdělení programu v angličtině:
„The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic."

Odkazy na webové stránky:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

Kontaktní údaje:
Daniela Rejzková
daniela.rejzkova@diakonievr.cz, 739 651 137

Loga:

ACF_logolink

 

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst