Zpětná vazba od klientů:

 „Nejvíce bych vyzdvihl informace v problematice autismu a rad, jak nejšetrněji k těmto dětem přistupovat s ohledem na jejich potřeby. Rady, jak komunikovat s úřady při umístění syna do speciální třídy a jiných potřebných vyšetření, na koho se případně obracet. Informace při žádostech o přídavku na péči. A v neposlední řadě velmi kvitujeme lidský přístup a snahu vždy pomoci nebo poradit, také morální podporu v některých situací spojené s výchovou.“

Pavel, 35 let

„Mně samotné tyto služby pomohly vyrovnat se s novou skutečností, že mám nemocné dítě. Jejich zkušenosti mi pomáhaly při výběru školy a učily mě, jak s mým synem začít pracovat. Raná péče mi pomohla a dodnes pomáhá. Od ostatních maminek vím, že pomáhají v mnohých rodinách a jsou opravdovým přínosem.“

maminka šestiletého chlapce s autismem

 

 „Důležitá je pro nás obrovská podpora, ať už psychická nebo i materiální - v zapůjčení širokého spektra pomůcek a veliká poradenská činnost. Vítáme i různá setkání a pořádání workshopů.“

maminka pětileté holčičky s poruchou příjmu potravy

 

Příběh rodiny:

Mít podporu přiznat si, že mé dítě je jiné

Když dcerka začala docházet do běžné mateřské školy (MŠ), školka zahrady, kde si děti hrály, sousedila se zahradou speciální MŠ. Dcerka často stála u plotu a dívala se na děti na druhé straně a já někoho zaslechla, jak říká: „Ta holčička patří k nám“. Vypráví mi dnes již s úsměvem maminka 4,5leté dívky s autismem a dodává: „Jako kdyby to dcera věděla“. Rodiče ve 2,5 letech dcery dostali kontakt na ranou péči od paní logopedky, jelikož holčička nemluvila. Postupně během dvou let spolupráce s ranou péčí jsme rodičům pomáhali se smířit s přijetím diagnózy dcerky, kterou byla porucha autistického spektra a všemi tlaky okolí, které tato diagnóza způsobuje. Pomohli jsme s přechodem holčičky do speciální školky a se získáním příspěvku na péči (o kterém zpočátku nechtěli slyšet) a mnoha dalšími věcmi, které pro ně byly nové a těžké. Dnes je holčička ve speciální školce spokojená, zatím stále nemluví, ale velmi hezky se naučila rozumět piktogramům úkolů z denního režimu. Raná péče spolupracuje jak s rodinou, tak se speciální MŠ. Půjčujeme literaturu týkající se autismu i speciální hračky a pomůcky. Příběh této holčičky je jako cesta. Cesta, na které kráčí rodina v prvních letech života dcerky společně s ranou péčí. Cesta, kde jsou rodiče viděni a slyšeni v jejich obavách i v jejich radostech, jak se život jejich dcery bude vyvíjet dál a kde dostanou potřebnou podporu, jak to zvládnout a dceru, co nejlépe rozvíjet, tak aby byla šťastná.

 

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst