Diakonie

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jilemnici

Pomáháme rodinám s dětmi na cestě ke spokojenému žití.

S čím Vám můžeme pomoci?

Dle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách poskytujeme klientským rodinám níže uvedené základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Vrchlabí a v Jilemnici

Cílová skupina

Sociálně aktivizační služba podporuje rodiny s dětmi, případně partnery či ženy očekávající narození dítěte v nepříznivé situaci, kterou neumějí sami bez pomoci řešit, což má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na zdravý vývoj dítěte/dětí. Služba je poskytována na území správního obvodu ORP Jilemnice.

Pro účely poskytování služby za rodinu považujeme min. 2 osoby, z nichž jednou osobou je dítě ve věku do 18 let a druhou je dospělá osoba, což je rodič nebo jiná pečující osoba, která má právní nárok pečovat o dítě.

Službu tedy poskytujeme např.:

 • rodičům samoživitelům,
 • rodičům usilujícím o navrácení dítěte nebo o navázání či obnovení kontaktu s dítětem,
 • prarodičům pečujícím o vnoučata,
 • osobám pečujícím o dítě v rámci náhradní rodinné péče.

Kde nás najdete

Služba je poskytována na území správního obvodu ORP Jilemnice.

Adresa

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dolení 64,
514 01 Jilemnice

Otevírací doba

Terénní forma

pondělí a středa 7:00–18:30
úterý, čtvrtek a pátek 7:00–17:00

Vždy na základě předchozí domluvy.

Ambulantní forma

pondělí 9:00–11:00
středa 13:00–15:00

Služba je ZDARMA.

Mockrát vám za všechno děkuji. Jste pro mě strašně moc důležití. Vím, že na problémy nejsem sama a zvládnu to. Jsem šťastná, že v dnešní době mi někdo pomůže.“ 

Klientka služby

Poslání služby

Sociálně aktivizační služba na základě diakonických hodnot podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim zmírnit, zlepšit či vyřešit jejich nepříznivou situaci tak, aby rodina byla schopna samostatně zajistit zdravý vývoj dítěte.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme takovou situaci, která ohrožuje členy rodiny sociálním vyloučením, tedy situace, kdy členové rodiny nebudou moci uspokojovat své základní potřeby a nebudou se moci zapojit do běžného života a nebudou tak izolovaní od většinové společnosti; tato situace může ohrožovat život či zdraví členů rodiny; rodina nedokáže tuto situaci řešit samostatně nebo za pomoci blízkých.

Vize služby

Každá rodina se může dostat do těžké životní situace. Věříme v harmonickou lokální komunitu, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Díky tomu rodiny s dětmi naleznou oporu pro řešení svého problému.

Cíl služby

Hlavní cíl

Rodiny v dlouhodobé krizové situaci zvládají překonat rizika s tím spojená, nedochází k ohrožení vývoje dětí a dosahují maximální možné míry sociálního začlenění.

Dílčí cíle

 • Rodiny jsou podpořeny v samostatnosti při vytváření podmínek pro zdravý vývoj dítěte a realizaci tohoto stavu v každodenním životě.
 • Rodiny jsou podpořeny ve vyřešení dlouhodobé krizové situace s cílem dosažení maximální míry sociálního začlenění.
 • Rizika vývoje dětí způsobená dlouhodobou krizovou situací jsou omezena.
Hodnoty služby

Milosrdenství

 • Přicházíme k vám, protože nás zajímá váš příběh.
 • Jsme tady, abychom vám naslouchali s porozuměním bez předsudků a soudů.
 • Jsme připraveni pomoci vám ke změně, kterou ve svém životě sami chcete.
 • Respektujeme váš názor a vaši volbu.
 • Chceme vám poskytovat účinnou pomoc.

Fortelnost

Zajímá nás váš názor na poskytovanou službu:

 • Co vás posunulo dál.
 • Co vám naopak spíš nepomohlo.
 • S čím jste dokonce nebyli spokojeni.
 • Je pro nás důležité, aby vám naše společná práce dávala smysl.

 Společenství a vzájemná pomoc

 • Spoluvytváříme síť, díky které nikdo nemusí být na své problémy sám.
 • Jsme součástí týmu, ve kterém se vzájemně respektujeme a pomáháme si.
 • Respekt a pomoc šíříme dál tak, aby se staly přirozenou součástí života lidí v místě, kde žijeme a působíme.
 • Spojujeme lidi, neboť věříme, že ve více lidech se dá vše zvládnout lépe.

 Naděje

 • Věříme, že každý problém má své řešení a z každé situace existuje východisko.
 • Jsme tady proto, abychom vám dali naději, že i vy můžete svůj problém vyřešit, ač vám to tak třeba zatím nepřipadá.
 • Naděje je pro nás světlem, za kterým jdeme a které nás posiluje v těžkých chvílích.
 • Jsme tu proto, abychom vám ukázali, že i na konci vaší cesty je světlo.

 Respektující komunikace

 • Vytváříme bezpečné prostředí pro to, aby každý mohl říct svůj názor.
 • Porozumění a respekt považujeme za základ úspěšné spolupráce a pomoci, proto tyto hodnoty přinášíme do komunikace.
 • Komunikujeme srozumitelně a svoji srozumitelnost si ověřujeme.
 • Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu, učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.

Forma služby

Službu poskytujeme terénní i ambulantní formou. Převažuje poskytování služby v terénu, kdy vy nikam nemusíte, protože my přijedeme za vámi. Místo a čas setkání si vždy domlouváme předem prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně.

Klienti mohou využít i možnost ambulance formou setkání v jednací místnosti v místě provozovny Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita terénní služby jsou 2 klienti.

Maximální okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 klient.

Ke stažení
Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Metodika podpory ve vzdělávání u dětí ohrožených sociálním vyloučenímInfo služba - SAS JStáhnout
Příloha k metodice - Příměstský kurz - scénař.pdfInfo služba - SAS JStáhnout
Metodika rozvoje kompetencí pro sociální začlenění - letní kurzyInfo služba - SAS JStáhnout
Smlouva o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v JilemniciInfo služba - SAS JStáhnout
Vnitřní pravidla služby SAS JilemniceInfo služba - SAS JStáhnout
Formulář - záznam stížnostiInfo služba - SAS JStáhnout
Popis realizace SAS JilemniceInfo služba - SAS JStáhnout
Garantovaná nabídka SAS JInfo služba - SAS JStáhnout

Kontaktujte nás

Kontakt - Radka Hamáčková
Mgr. Radka Hamáčková vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmisas@diakonievr.cz+420 733 780 505