Vize:

Každá rodina se může dostat do těžké životní situace. Věříme v harmonickou lokální komunitu, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Díky tomu rodiny s dětmi naleznou oporu pro řešení svého problému.

Naše poslání:

Sociálně aktivizační služba na základě diakonických hodnot podporuje rodiny s dětmi a pomáhá jim zmírnit, zlepšit či vyřešit jejich nepříznivou situaci tak, aby rodina byla schopna samostatně zajistit zdravý vývoj dítěte.

Za nepříznivou sociální situaci považujeme takovou situaci, která ohrožuje členy rodiny sociálním vyloučením, tedy situace, kdy členové rodiny nebudou moci uspokojovat své základní potřeby a nebudou se moci zapojit do běžného života a nebudou tak izolovaní od většinové společnosti; tato situace může ohrožovat život či zdraví členů rodiny; rodina nedokáže tuto situaci řešit samostatně nebo za pomoci blízkých.

Hodnoty a zásady služby:

Milosrdenství

 • Přicházíme k vám, protože nás zajímá váš příběh.
 • Jsme tady, abychom vám naslouchali s porozuměním bez předsudků a soudů.
 • Jsme připraveni pomoci vám ke změně, kterou ve svém životě sami chcete.
 • Respektujeme váš názor a vaši volbu.
 • Chceme vám poskytovat účinnou pomoc.

Fortelnost

Zajímá nás váš názor na poskytovanou službu:

 • Co vás posunulo dál.
 • Co vám naopak spíš nepomohlo.
 • S čím jste dokonce nebyli spokojeni.
 • Je pro nás důležité, aby vám naše společná práce dávala smysl.

 Společenství a vzájemná pomoc

 • Spoluvytváříme síť, díky které nikdo nemusí být na své problémy sám.
 • Jsme součástí týmu, ve kterém se vzájemně respektujeme a pomáháme si.
 • Respekt a pomoc šíříme dál tak, aby se staly přirozenou součástí života lidí v místě, kde žijeme a působíme.
 • Spojujeme lidi, neboť věříme, že ve více lidech se dá vše zvládnout lépe.

 Naděje

 • Věříme, že každý problém má své řešení a z každé situace existuje východisko.
 • Jsme tady proto, abychom vám dali naději, že i vy můžete svůj problém vyřešit, ač vám to tak třeba zatím nepřipadá.
 • Naděje je pro nás světlem, za kterým jdeme a které nás posiluje v těžkých chvílích.
 • Jsme tu proto, abychom vám ukázali, že i na konci vaší cesty je světlo.

 Respektující komunikace

 • Vytváříme bezpečné prostředí pro to, aby každý mohl říct svůj názor.
 • Porozumění a respekt považujeme za základ úspěšné spolupráce a pomoci, proto tyto hodnoty přinášíme do komunikace.
 • Komunikujeme srozumitelně a svoji srozumitelnost si ověřujeme.
 • Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu, učit se z ní a nabízet ji jako dar lidem v našem okolí.


Cíle služby:

Hlavní cíl:

Rodiny v dlouhodobé krizové situaci zvládají překonat rizika s tím spojená, nedochází k ohrožení vývoje dětí a dosahují maximální možné míry sociálního začlenění.

Dílčí cíle:

1) Rodiny jsou podpořeny v samostatnosti při vytváření podmínek pro zdravý vývoj dítěte a realizaci tohoto stavu v každodenním životě.

2) Rodiny jsou podpořeny ve vyřešení dlouhodobé krizové situace s cílem dosažení maximální míry sociálního začlenění.

3) Rizika vývoje dětí způsobená dlouhodobou krizovou situací jsou omezena.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst