Zpětná vazba od klientů:

 „Díky vám jsou moje děti na dobré cestě ke zlepšení“.

matka samoživitelka se třemi dětmi o pomoci se školními povinnostmi

S Vámi jsem taková klidnější. Neztrácím tolik půdu pod nohama a věřím v dobrý konec. Syn je také rád, že se na vás můžeme obrátit, když se začneme ztrácet ve školních věcech“.

Zuzana, 51 let

Příběh klienta - Návrat zpátky domů

Návrat z dětského domova zpět do rodiny může být velmi těžký. Petr byl v dětském domově tři roky kvůli tomu, že to doma nefungovalo. Jeho matka nevěděla, jak si poradit se třemi dětmi, nevěnovala jim pozornost a často se hádala se svým mužem. Jednoho dne se matka rozhodla situaci změnit - požádala SAS o spolupráci. Naše služba jí pomohla najít si nový byt a podpořila ji ve způsobech, jak se více věnovat dětem. Díky tomu se mohl Petr vrátit domů. Byl na vrcholu puberty a s matkou si nerozuměli, docházelo i k hádkám. Petr začal chodit za školu a neprospíval v ní. Hrozilo mu, že ho vyloučí. Matka společně s našimi pracovníky začala hledat způsob, jak Petra motivovat ke studiu. Během společných dialogů o budoucnosti si Petr uvědomil, proč je pro něj vzdělání důležité a že by s učením potřeboval pomoct. Několikrát týdně matka s podporou SAS procvičovala s Petrem školní látku a učila se s ním. Tím, jak se Petrovi začalo dařit, proměnilo se i jeho chování a s ním i vztah k matce – vnímal ji jako člověka, který ho v jeho snažení podporuje a chce mu zajistit úspěch. Díky této intenzivní přípravě Petr nejenže zvládl reparát a postoupil do dalšího ročníku, ale našel opět vztah ke své rodině. Jeho školní docházka je nyní bez absencí a jeho prospěch se výrazně zlepšil. Petr má ke své rodině opět mnohem blíž a nyní pomáhá matce s výchovou svých mladších sourozenců a s péčí o domácnost.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst