Cílová skupina:

Pomáháme rodinám, případně partnerům či ženám očekávajícím narození dítěte v nepříznivé situaci, kterou neumějí sami bez pomoci řešit, což má zároveň negativní vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na zdravý vývoj dítěte/dětí. Službu poskytujeme v ORP Vrchlabí.

Pro účely poskytování služby za rodinu považujeme min. 2 osoby, z nichž jedna je dítě ve věku do 18 let a druhá je dospělá osoba, což je rodič nebo jiná pečující osoba, která má právní nárok pečovat o dítě.

Nepříznivá situace pro SAS Vrchlabí: situace, která ohrožuje členy rodiny sociálním vyloučením, tedy situace, kdy členové rodiny nebudou moci uspokojovat své základní potřeby a nebudou se moci zapojit do běžného života a budou tak izolovaní od většinové společnosti; tato situace může ohrožovat život či zdraví členů rodiny; rodina nedokáže tuto situaci řešit samostatně nebo za pomoci blízkých.

Forma služby:


SAS pro rodiny s dětmi poskytuje služby terénní formou – vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Místo a čas setkání si vždy domlouváme předem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Kapacita služby:

Vrchlabí
Maximální okamžitá kapacita: 2 rodiny v jeden okamžik.

S čím Vám můžeme pomoci?

SAS pro rodiny s dětmi pomáhá rodinám v oblastech:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pokud byste se o konkrétních činnostech chtěli dovědět více informací, můžete si prohlédnout naši garantovanou nabídku služeb pro jednotlivá pracoviště.

Garantovaná nabídka pro Vrchlabí.

SLUŽBA JE ZDARMA.

 

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst