Zpětná vazba od klientů:

 „Díky vám jsou moje děti na dobré cestě ke zlepšení.“

matka samoživitelka se třemi dětmi o pomoci se školními povinnostmi

„S Vámi jsem taková klidnější. Neztrácím tolik půdu pod nohama a věřím v dobrý konec. Syn je také rád, že se na vás můžeme obrátit, když se začneme ztrácet ve školních věcech.“

Zuzana, 51 let

Příběh klientky – Jsme opět spokojená rodina

Paní Dita neměla práci ani finance a žila se svými dvěma syny u svého bývalého partnera, který se k nim choval hrubě. V době, kdy do tohoto životního příběhu vstoupila SAS, měl také jeden ze synů velké problémy s chováním a školním prospěchem a musel opakovat ročník. Paní Dita si za podpory SAS stanovila krátkodobé cíle, kterých chtěla dosáhnout. Šlo o nalezení vlastního bydlení, zaměstnání a řešení synova chování. SAS pomohla klientce s hledáním finančně udržitelného bydlení a také s hledáním zaměstnání, které by klientce vyhovovalo finančně i časově (z důvodu hlídání synů). SAS také klientce pomohla se sehnáním kontaktů na odborníky, kteří jí mohli pomoci v oblasti stabilizace synova chování.  Během pouhého půl roku se tak díky vzájemné spolupráci podařilo klientce odstěhovat se, najít si vlastní bydlení v podnájmu a také stálé zaměstnání, které si dokázala udržet. Dále se díky odborné pomoci podařilo stabilizovat nejen školní prospěch chlapce, ve škole má nyní jedničky, ale hlavně též jeho chování. Když jsme se klientky po několika měsících ptali, jak se jí daří a zdali jí můžeme v něčem pomoci, odvětila, že je nyní spokojená. Za pomoci a podpory týmu SAS se tak povedlo za necelý rok klientce doslova změnit život.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst