Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají snížené schopnosti a dovednosti zejména z důvodu:

 • tělesného postižení (např. po úrazech, vrozené tělesné postižení),
 • chronického onemocnění (např. dlouhodobě špatný zdravotní stav vlivem nemoci nebo úrazu, civilizační choroby, onkologická onemocnění),
 • jiného zdravotního postižení (např. po mozkových příhodách),
 • mentálního nebo kombinovaného postižení,

 

 • žijí ve Vrchlabí a okolí (ve vzdálenosti do 20 km od Vrchlabí),
 • jsou ve věku 16–64 let,
 • chtějí žít samostatně a nezávisle na pomoci druhých.

Forma služby:

SPIRÁLA poskytuje terénní i ambulantní služby – přijedeme k vám domů a budeme vás učit potřebné dovednosti ve vašem přirozeném prostředí. Půjdeme s vámi na úřad, k lékaři aj. Můžeme s vámi pracovat i v prostorách naší služby. Místo a čas setkání si vždy domlouváme předem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Kapacita služby:

 • Maximální okamžitá kapacita pro individuální práci (terénní forma): 4
 • Maximální okamžitá kapacita pro skupinovou práci (ambulantní forma): 10
 • Maximální počet uzavřených smluv: 20

S čím vám můžeme pomoci?

Spirála pomáhá klientům v oblastech:

a)nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pokud byste se o konkrétních činnostech chtěli dozvědět více informací, můžete si prohlédnout naši garantovanou nabídku služeb.

Jak to funguje?

 • Základem SPIRÁLY je práce ve Vašem přirozeném prostředí (v domácnosti či na jiných místech, kde se učíte samostatnosti – pracovník jede za Vámi do obchodu, na úřad apod.)
 • Setkání probíhají v předem domluvených časech.
 • Setkání trvá minimálně 1 hodinu, maximálně 3 hodiny.
 • Společně domluvíme, co bude obsahem spolupráce.
 • Skupinová ambulantní forma je využívána zejména v oblasti výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.
 • Individuální ambulantní forma probíhá v prostorách služby zejména pro řešení záležitostí, které nelze řešit při skupinové formě. Pro nácviky lze využít i prostory tréninkové bytu, kde se můžete učit vaření, péči o domácnost a další činnosti.

SLUŽBA JE ZDARMA.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst