Terapeutická zahrada

IMG_4907Terapeutické zahrady slouží jako aktivizační prostředek pro lidi se zdravotním či mentálním postižením. Tito lidé chtějí být začleněni ve společnosti stejně jako my. Získávají praktické nácviky dovedností a určitý pracovní řád, tím i důvěru sami v sebe a necítí se být izolovaní. Zahrada je otevřena i veřejnosti. Vytváříme biozahradu
v centru města, udržujeme symbiózu mezi člověkem
a přírodou.   Klient pracující na terapeutické zahradě.


IMG_4911Jak už samotný název napovídá, terapeutické zahrady jsou využívány jako prostředek k terapii přírodou. Klienti jsou kvůli svému problému se zdravím nebo mentálním postižením ve většině případech vyloučeni
ze společnosti. Tato „přírodní terapie“ je skvělým prvním krokem, jak našim klientům dodat odvahu
a sebevědomí, že je i v rámci jejich možností starat se
a pečovat o zahradu. Druhým krokem je posílení sociální interakce mezi klienty. Vzájemně si pomáhat
a spolupracovat spolu, je nedílnou součástí k vytvoření přátelských vztahů. Zahrada je přístupná i veřejnosti. Bude vytvářet pouto mezi lidmi s handicapem, lidmi s určitými potřebami a „zdravými jedinci“. Pouto, které vznikne, poslouží k odstranění obav
a stigmat.

Terapeutická zahrada je na pozemku v centrum Vrchlabí. Vytvořili jsme přírodní zahradu, kde  nepoužíváme žádné chemické postřiky nebo průmyslová hnojiva. Naší myšlenkou je udržení přírodní kultury, propojení potřeb člověka, rostlin a živočichů.

IMG_4831Důležitým záměrem bylo i zapojení klientů do návrhu zahrady. Sami klienti si zapisovali a odhlasovali, jaké prvky by na zahradě chtěli mít. Společně s klienty a paní architektkou jsme kreslili mapu, podle které byl zpracován návrh zahrady. Naši pracovníci Sociální rehabilitace Spirála absolvovali stáže na terapeutických zahradách v Brně
a v Balinách. Chceme rozšířit znalosti a informace našich pracovníků v tomto odvětví, proto jsou v plánu kurzy vyhrazené přímo k terapeutickým zahradám.

  Klient pracující na terapeutické zahradě.

 

 

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst