Terapeutická zahrada

zahrada 2Terapeutické zahrady slouží jako aktivizační prostředek pro lidi se zdravotním či mentálním postižením. Tito lidé chtějí být začleněni ve společnosti stejně jako my. Získají praktické nácviky dovedností a určitý pracovní řád, tím získávají důvěru v sami sebe a necítí se být izolovaní. Zahrada bude otevřena i veřejnosti. Snažíme se vytvořit biozahradu v centru města, udržet symbiózu mezi člověkem a přírodou.

Jak už samotný název napovídá, terapeutické zahrady jsou využívány jako prostředek k terapii přírodou. Klienti jsou kvůli svému problému se zdravím nebo mentálním postižením ve většině případech vyloučeni ze společnosti. Tato „přírodní terapie“ je skvělým prvním krokem, jak našim klientům dodat odvahu a sebevědomí, že je i v rámci jejich možností starat se a pečovat o zahradu. Druhým krokem je posílení sociální interakce mezi klienty. Vzájemně si pomáhat a spolupracovat spolu, je nedílnou součástí k vytvoření přátelských vztahů. Zahrada bude přístupná i veřejnosti. Bude vytvářet pouto mezi lidmi s handicapem, lidmi s určitými potřebami a „zdravými jedinci“. Pouto, které vznikne, poslouží k odstranění obav a stigmat.

Terapeutická zahrada vznikne na pozemku v centrum Vrchlabí. Snažíme se o vznik přírodní zahrady, kde nebudeme používat žádné chemické postřiky nebo průmyslová hnojiva. Naší myšlenkou je udržení přírodní kultury, propojení potřeb člověka, rostlin a živočichů.

Důležitým záměrem bylo i zapojení klientů do návrhu zahrady. Sami klienti si zapisovali a odhlasovali, jaké prvky by na zahradě chtěli mít. Společně s klienty a paní architektkou jsme kreslili mapu, podle které byl zpracován návrh zahrady.

Naši pracovníci Sociální rehabilitace Spirála absolvovali stáže na terapeutických zahradách v Brně a v Balinách. Chceme rozšířit znalosti a informace našich pracovníků v tomto odvětví, proto jsou v plánu kurzy vyhrazené přímo k terapeutickým zahradám.

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst