NAŠI PRACOVNÍCi

 

Hana Liptáková

liptáková
 
pozice: ředitelka
telefon: 734 646 900
 

Mgr. Adéla Cupáková , DiS.

cupáková

pozice: vedoucí služby centra denních služeb a sociální služby Spirála
telefon: 733 780 506 
e-mail: Y_Fh9f9l7hm%C2~76hAsVW7rVVPjeM4sHlCs8Zb7TlIo--e6LTqsR9ef4.kmb

 

Mgr. Marcela Sobotková

sobotkovápozice: vedoucí služby raná péče
telefon: 739 244 665
e-mail: ~8Ak637_TlIo--e6LTqsR9ef4.kmb

 

Bc. Iveta Palmová

palmovápozice: vedoucí služby osobní asistence
telefon: 739 244 667
e-mail: WlvC-3d905FFVdbgVX~nZZag9brhTj

 

Mgr. Jana Kalvachová

000686pozice: vedoucí sociálně aktivizační služby
telefon: 733 780 504
e-mail: 68yFR1.gc8kC.3jd-7c-U75c-gvoO1p

 

Ing. Petra Demlová

demlovápozice: ekonom

e-mail: Z.zv5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ

 

 

Pracovník v sociálních službách Centra denních služeb

Petra Glosová

glosovápozice: pracovník v sociálních službách
telefon: 739 244 639
e-mail: 2eBC5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ

 

Markéta Maňoušková

maňouskovápozice: pracovník v sociálních službách
telefon: 739 244 639
e-mail: 88Ay_cagc8kC.3jd-7c-U75c-gvoO1p

 

 

Jana Brožová

brožovápozice: pracovník v sociálních službách
telefon: 739 244 639
e-mail: XkBJ5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ
 
 

Pracovník v sociálních službách Spirála

Radka Krčmová

krčmová
 
pozice: pracovník v sociálních službách
telefon: 733 780 507
e-mail: 6kpw5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ

 

Jitka Vanclová

vanclová
pozice: pracovník v sociálních službách
telefon: 733 780 507
e-mail: c8Am2~l7TlIo--e6LTqsR9ef4.kmb
 

 

Aneta Vízková

vízkovápozice: pracovník v sociálních službách

telefon: 733 780 507

e-mail: cbMu5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ

Sociální pracovník Raná péče

Mgr. Blanka Hrdová

hrdovápozice: sociální pracovník rané péče
telefon: 604 229 766
e-mail: 3kqy.Z2kc.Gv5YUSZbnu5.~_T-M

 

Sociální pracovník Sociálně aktivizační služeb ve Vrchlabí

Bc. Veronika Foltová
foto_foltova

pozice: sociální pracovník

telefon: 733 780 505

e-mail: 1hyD5f54%orD2~4WH_vk1~da05pJ

Sociální pracovník Sociálně aktivizační služeb v Jilemnici

Pavel Lipták

Foto PAVELpozice: sociální pracovník

telefon: 733 783 461

e-mail: 7bCDR92kc.Gv5YUSZbnu5.~_T-M

Lucie Plecháčová

Foto LUCKApozice: sociální pracovník

telefon: 733 783 462

e-mail: _ermYZ7gc8kC.3jd-7c-U75c-gvoO1p

Petra Holečková

Foto PETRApozice: sociální pracovník

telefon: 733 783 460

e-mail: 3hyoT9enW5FFVdbgVX~nZZag9brhTj

Asistentky osobní asistence Vrchlabí

Romana Mejdrová

mejdrová

pozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

Lea Remešová

Lea Remešovápozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

Martina Šmídová

šmídová

pozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

Bc. Ivana Štilcová

štilcovápozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

 

Renata Šedivá

šedivápozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí


 

Ljuba Vrátilová

vrátilovápozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

 

Petra Vernerová

vernerovápozice: pracovník v sociálních službách Vrchlabí

 

 

 

Asistentky osobní asistence Jilemnice

Ludmila Vitvarová

vitvarovápozice: pracovník v sociálních službách Jilemnice

 

 

Hanka Vašíčková

vašíčkovápozice: pracovník v sociálních službách Jilemnice

 

Poskytované služby