Středisko Světlo Vrchlabí

Naše vize

Každý z nás se může dostat do těžké životní situace. Věříme v harmonickou lokální komunitu, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Díku tomu člověk nalezne oporu pro řešení svého problému.

Naše poslání

 

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce.

 

Hodnoty, kterými se řídíme v naší práci:

 

1.     Milosrdenství:

Jsme pohnuti soucitem - chceme pomáhat a hledat cesty k pomoci lidem v těžké situaci. V centru pozornosti naší práce je klient a jeho potřeby. A na to nezapomínáme. Lidem, kterým pomáháme, poskytujeme emoční podporu a jednáme s nimi s respektem.

2.     Fortelnost:

Zahrnuje kvalitní, poctivou a odborně provedenou práci. Jsme si vědomi, kde začínají a končí hranice pomoci námi poskytovaných služeb a nepouštíme se do něčeho, čemu nerozumíme a na co nemáme kapacity. Naše práce stojí na odborných poznatcích i dlouholeté zkušenosti a vede ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále příkladnou a inspirativní organizací.

3.     Společenství:

Práce Diakonie směřuje k potřebným lidem v místě, kde žijeme. Na práci v Diakonii není nikdo sám. Pracujeme v týmu. O naše pracovní týmy pečujeme – nebereme je jako samozřejmost. Je nám jasné, že kapacity nás jako jednotlivců jsou vyčerpatelné, proto aktivně vytváříme spolupracující síť v rámci komunity. Vědomí širokého společenství posiluje naši motivaci ke službě.

4.     Naděje:

Naděje je pro nás jako plamen ve tmě - dává nám dostatek síly, důvěry a odvahy v obtížných situacích nepropadnout rutině a rezignaci. Máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání. Žít z naděje pro nás také znamená rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti, nebát se osobně angažovanost, ale i pracovat s vlastní energií, abychom nevyhořeli.

5.     Respektující komunikace:

Ceníme si schopnosti porozumění jako základu veškeré úspěšné práce a pomoci. Věříme, že opravdový respekt mezi lidmi se rodí z vnímání potřeb druhého a z úcty k sobě samému. A proto se snažíme tyto kvality do komunikace přinášet. Zároveň máme odvahu si žádat o zpětnou vazbu a učit se zní a nabízet jí jako dar lidem v našem okolí.

Jak rozumíme slovu pomoc?

Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování nějakého cíle nebo odvracení či odstraňování nežádoucích následků.

Naše pomoc vždy vyžaduje zapojení klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká, až je za něj problém vyřešen.

Jde nám o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta, jeho okolí s naší podporou a dílčím zapojením do řešení nepříznivé situace.

Služby

Centrum denních služeb
Osobní asistence
Raná péče
Sociální služba Spirála
Sociálně aktivizační služba

Vedení střediska

Ředitel: Tomáš Hawel

 

Úzce spolupracujeme se Speciální školou Diakonie ČCE.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytovali jsme 0 registrovaných sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci
působili jsme v 0 obcí a měst