Pomoc má mnoho tváří

O nás

Středisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí celorepublikové sítě sociálních služeb Diakonie ČCE. Naše registrované sociální služby působí v Královehradeckém a Libereckém kraji.

Zaměstnáváme 

lidí

Poskytujeme

registrovaných sociálních služeb

Působíme v

obcích a měst

Za rok pomůžeme až

lidem

Středisko Světlo ve Vrchlabí vzniklo v roce 1992 a je součástí celorepublikové sítě sociálních služeb Diakonie ČCE. Naše registrované sociální služby působí v Královehradeckém a Libereckém kraji.

Naše vize: Uvědomujeme si, že každý z nás se může dostat do těžké životní situace, proto vizí naší organizace je harmonická lokální komunita, kde klíčovými hodnotami jsou respekt a vzájemná pomoc. Věříme, že díky tomu člověk nalezne oporu pro řešení svého problému.

Poslání: Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu terénní a ambulantní sociální služby a principy komunitní práce.

Pomáháme lidem
v krizových situacích

  • dětem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením
  • lidem se zdravotním znevýhodněním (mentální, duševní onemocnění)
  • lidem s hendikepem najít práci, bydlení a žít běžným životem
  • rodinám v těžkých životních situacích

Nabízíme aktivity nad rámec sociálních služeb

    • komunikační kurz pro děti s autismem nebo opožděným vývojem
    • vybudovali jsme terapeutickou zahradu
    • podporujeme děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve vzdělávání

Naše hodnoty

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč 
a jak dělám.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Historie Diakonie ČCE

V roce 1864 založil evangelický farář Václav Šubert v Krabčicích pod Řípem „opatrovnu“ pro děti místních sedláků. Jedná se o první diakonický projekt na našem území. V Krabčicích dodnes Diakonie provozuje domov odpočinku ve stáří. V roce 1903 vznikla „Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých”. Sestry diakonky pracovaly v různých zdravotnických zařízeních či docházelo ošetřovat nemocné do rodin. V roce 1959 zakázal činnost Diakonie komunistický stát. Péče o potřebné se však neformálně udržuje v jednotlivých sborech evangelických církví.

Českobratrská církev evangelická obnovuje Diakonii 1. června 1989 a postupně rozvíjí celou paletu sociálních služeb (služby krizové pomoci, stacionáře pro děti s mentálním postižením, domácí péči o seniory a zdravotně postižené). Služby Diakonie se po roce 2000 rozšířily o služby sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, občanské poradny nebo azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

Důležitý byl také vznik speciálních škol. Dnes provozuje Diakonie speciální školy určené dětem s mentálním a kombinovaným postižením na 19 místech republiky a se svými více než 700 žáky je jedničkou v oblasti speciálního školství. V roce 2011 vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, které pomáhá při humanitárních katastrofách u nás i ve světě. Důraz Diakonie klade i na vzdělávání, proto založila Diakonickou akademii, která připravuje kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na práci v sociálních službách.

V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa pro lidi s postižením. A stále roste. Každoročně pomáháme více než 25 tisícům lidí.

Jak rozumíme slovu pomoc?

Akce s uživateli - Odemykání terapeutické zahrady 2024

 Pomoc chápeme jako aktivní spoluúčast při dosahování určitého cíle
nebo při odstraňování nežádoucích následků.

Naše pomoc vždy vyžaduje aktivní spoluúčast klienta, nepřebíráme zodpovědnost za takové vyřešení problému, kdy klient je pasivní a čeká,
až je za něj problém vyřešen. Snažíme se o aktivizaci vnitřních zdrojů klienta a o zapojení jeho okolí do řešení nepříznivé sociální situace.

Respektujeme individuální potřeby klienta, a proto při společné spolupráci nastavujeme individuální plán, který je pro obě strany srozumitelný
a pojmenovává, kam společně s klientem kráčíme.

Hledáme dobrovolníky

Zapojte se a pomáhejte spolu s námi. Jak na to se dozvíte v sekci věnované dobrovolnictví.

Kde všude pomáháme

Pomáháme tisícům lidí v různých situacích. Můžeme pomoci i vám.