Středisko Světlo Vrchlabí

DČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí  - logo

Jsme nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou začleněnou do rámce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Naše vize

Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet prostřednictvím profesionálních služeb prostředí spolupráce a silné komunity ve vztazích ke klientům i k veřejnosti, ale i stabilní a funkční pracovní zázemí pro pracovníky a dobrovolníky.

Poslání

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí spoluvytváří a podporuje fungování otevřené a respektující  společnosti. Poslání naplňujeme prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a dalších aktivit, které pomáhají zvýšit kvalitu života osob všech věkových kategorií ve Vrchlabí a okolí.

Služby

Centrum denních služeb
Osobní asistence
Raná péče
Sociální služba Spirála
Sociálně aktivizační služba

Vedení střediska

Ředitel: Tomáš Hawel

 

Úzce spolupracujeme se Speciální školou Diakonie ČCE.

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatům
a to všechno se 0 zaměstnanci.