Středisko Světlo Vrchlabí

DČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí  - logo

Jsme nestátní nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou začleněnou do rámce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Naše vize:

Chceme být organizací, které se daří spoluvytvářet prostřednictvím profesionálních služeb prostředí spolupráce a silné komunity ve vztazích ke klientům i k veřejnosti, ale i stabilní a funkční pracovní zázemí pro pracovníky a dobrovolníky.

Poslání:

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí spoluvytváří a podporuje fungování otevřené a respektující  společnosti. Poslání naplňujeme prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a dalších aktivit, které pomáhají zvýšit kvalitu života osob všech věkových kategorií ve Vrchlabí a okolí.

Služby:

Vedení střediska

Ředitelka: Hana Liptáková

 

Úzce spolupracujeme se Speciální školou Diakonie ČCE.

Poskytované služby