Co jsme prožili v rané péči koncem roku 2018 a co nás čeká v roce 2019

Vzájemné sdílení, odpočinek, bytí spolu v novém prostředí aneb návštěva solné jeskyně

Co jsme prožili v rané péči koncem roku 2018 a co nás čeká v roce 2019
Co jsme prožili v rané péči koncem roku 2018 a co nás čeká v roce 2019

 Rodiny malých dětí se zdravotním postižením či nerovnoměrným vývojem obvykle nemívají tolik příležitostí k vzájemnému setkávání se s dalšími rodinami. Při každodenní péči o dítě bývá často možnost zastavení se a načerpání nové energie vzácností a právě proto proběhla 6.11.2018 v rámci celorepublikové kampaně „Týden rané péče“ návštěva solné jeskyně pro klientské rodiny rané péče Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Pro některé z rodin byla návštěva solné jeskyně s jejich dětmi první zkušeností. Rodiče se  dozvěděli něco nového o účincích solné jeskyně, zároveň relaxovali v klidném prostředí, vzájemně si popovídali a sdíleli své zkušenosti, zatímco jejich děti si hrály, zpívaly s paní muzikoterapeutkou a objevovaly různými smysly – hmatem, zrakem, někdo i chutí mořskou sůl.

               Anička Jiránková 9        Danielka III

 

        Víte, že motorika a strava souvisí s vývojem řečových schopností vašich dětí?

  1. 11. 2018 jsme již podruhé v tomto roce pořádali v rané péči Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí workshop klinické logopedky paní Mgr. Kateřiny Šírové a speciální pedagožky Mgr. Jany Kurfürstové tentokrát na téma „Strava – Pohyb – Komunikace aneb co můžeme dělat proto, aby se dítě rozvíjelo“. Jak rodiče, tak odborníci se seznámili s poznatky ohledně souvislostí mezi stravou dítěte, rozvojem hrubé, jemné motoriky a vývojem řeči, zároveň s různými metodikami, jak je možné s dětmi s  řečovými problémy pracovat např. metodou bilaterální integrace. Účastníci také získali informace o nových pomůckách využitelných při podpoře správného vývoje řečových dovedností. Na závěr workshopu proběhla velmi obohacující diskuze, díky různým úhlům pohledu na danou problematiku (pohled rodiče, pedagoga, logopeda, psychologa atd.), s dotazy a praktickými ukázkami.                         

       DSC01314    DSC01295

Další fotografie z obou proběhlých akcí v měsíci listopadu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách – https://vrchlabi.diakonie.cz/nase-sluzby/rana-pece/.

 

A co nás čeká v první polovině roku 2019?

V měsících únor-duben budou probíhat jako již minulý rok „Nácviky sociálních a komunikačních dovedností pro děti s poruchou autistického spektra a komunikačními problémy“ v rámci ambulantních konzultací rané péče.

Na jaře 2019 proběhne setkání rodin rané péče spojené s muzikoterapií. Muzikoterapii povede již tradičně paní Eva Zuzánková,. Je tady na co se těšit a hlavně příležitost se setkávat.

 

Do Nového roku Vám přejeme,

ať takových příležitostí k vzájemnému setkávání a bytí spolu, máte ve Vašich životech, co nejvíce.

 

Marcela Sobotková a Blanka Hrdová

 

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách