To moje dítě skoro nic nejí...aneb co s tím?

To moje dítě skoro nic nejí...aneb
To moje dítě skoro nic nejí...aneb co s tím?

To moje dítě skoro nic nejí… aneb co s tím?

Pracoviště rané péče Diakonie ČCE - středisko Světlo Vrchlabí uspořádalo ve spolupráci s Městským úřadem Vrchlabí dne 10. 5. 2018 praktický workshop, zaměřený na problematiku stravování dětí s poruchou autistického spektra a samozřejmě nejen jich.

Odborného výkladu se ujaly Mgr. Jana Kurfürstová, speciální pedagog zapsaného spolku Človíček Brno, a Mgr. Jana Šírová, klinický logoped Masarykovy městské nemocnice Jilemnice, jejichž vynikající přednášku o pomůckách pro děti s PAS mohli zájemci vyslechnout v listopadu 2017.

Stravování dětí je problémem, který řeší každý rodič, učitelé, pracovníci v sociálních službách. Některé děti mají od přírody chuť k jídlu, ale je hodně těch, které jídlo odmítají nebo „si vybírají“. Jak naučit dítě správně jíst a přijímat látky, potřebné pro jeho zdravý vývoj, bylo hlavním tématem přednášky.

Děti s poruchou autistického spektra jsou výjimečné po všech stránkách a často i v přijímání stravy mají svá specifika. Někdy odmítají určitou barvu – nejedí např. nic červeného či bílého, jindy vyžadují pro konzumaci jídla speciální podmínky – místo, určitý druh nádobí, jeden konkrétní druh potravin nebo třeba sprchování před jídlem a po něm.

Přednáška nabídla posluchačům pohled na dané téma z různých stran. Zazněla zde i velmi zajímavá informace, o které asi málokdo ví: Způsob konzumace jídla je úzce spojen s výslovností. Proto je velmi vhodné navštívit klinického logopeda už v raném věku dítěte a nečekat, až začne mluvit. Logoped pozná už u miminka, jaký by mohl nastat problém se správnou výslovností, a může doporučit postup, jak problémům předejít.

Oběma přednášejícím patří velký dík za to, že vážily cestu k nám do Vrchlabí a podělily se o spoustu zajímavých informací, a Městskému úřadu děkujeme za finanční podporu přednášky z projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“.

   Za Diakonii ČCE - středisko Světlo Vrchlabí Jitka Vanclová, pracovník v sociálních službách.

 

 

Poskytované služby

Středisko v číslech

Poskytujeme 0 sociálních služeb
vloni jsme pomohli 0 uživatelům
a to všechno se 0 zaměstnanci.
Najdete nás 0 adresách